150816 EXO in Hong Kong

150816 EXO in HK – Ending Ment (XIUMIN & CHEN)

150816 EXO in Hong Kong – XIUMIN x BAEKHYUN

Advertisements